< terug naar agenda

Vredesplatform Heerlen Café Mondiaal
Datum: 24 September
Tijd: 19:30
Door: Vredesplatform Heerlen
Type: Overig

Gespreksthema: ‘Vrede verbindt verschil’  

De Vredesweek 2020 is van 19 tot en met 27 september. Het thema van de Vredesweek 2020 is ‘Vrede verbindt verschil’. Wat betekent dat thema? En wat kunnen we ermee anno 2020, 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog en 25 jaar na Srebrenica? Maar ook de al tientallen jaren durende oorlogen en conflicten in het Midden-Oosten? En kan ook onze samenleving nog wel wat ‘vrede’ gebruiken? In ieder geval is de Vredesweek onverminderd actueel en het nadenken over ‘Vrede’ blijvend noodzakelijk.  

Nog altijd roept de diversiteit in onze samenleving allerlei verschillende reacties op. Behalve vreugde en nieuwsgierigheid, zien we ook steeds weer onrust ontstaan, racisme, angst voor de vreemde ander. Loslaten van vooroordelen en het eigen gelijk blijft vaak lastig. In  de eerstvolgende Café Mondiaal op 24 september willen we aandacht geven aan het thema vrede en het omgaan met verschillen.  

Na een korte inleiding door Henk Dado van het Vredesplatform Heerlen starten we de dialoog met elkaar om antwoorden te vinden en wellicht verbanden te zien die eerder verborgen waren.  

Vanwege het Coronavirus is aanmelding vooraf met opgave van naam en telefoonnummer dringend aanbevolen. Aanmelden kan bij Fely Seijben, e-mailadres f.seijben@planet.nl of telefoonnummer 06 10 50 58 64. Mensen die besmet zijn met het Coronavirus of ook maar enigszins het vermoeden hebben, worden geacht niet te komen. Zij worden desgewenst telefonisch of via een verslag geïnformeerd over de hoofzaken die aan de orde zijn gekomen.   Achtergrondinformatie:

  • Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door Vredesplatform Heerlen en HeerlenMondiaal. Henk Dado van het Vredesplatform verzorgt de kort inleiding. Zoals gewoonlijk zal Harrie Winteraeken de discussie leiden.
  • Het Vredesplatform Heerlen is tevens ‘Ambassade van Vrede’ van PAX: https://vredesweek.nl/ambassades/ambassade-heerlen. Meer informatie over de Vredesweek 2020 over het algemeen kunt u vinden op https://www.vredesweek.nl/
  • Op zaterdag 19 september zal het Vredeplatform Heerlen een publieksactiviteit doen op de Promenade / Bongerd in het centrum van Heerlen.
  • Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema’s, die betrekking hebben op mondiale vraagstukken: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraagstukken, klimaat- en milieuproblemen, enz. De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van ‘ingevlogen deskundigen’, maar alle aanwezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen. De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.  
  • Café Mondiaal is normaal meestal de eerste donderdag van de maand in café Pelt, Pancratiusplein 48, Heerlen-centrum. Het is dit keer een activiteit in de Vredesweek.

Website: Ambassade van Vrede Heerlen/PAX
Locatie:
Café Pelt

6411 JZ
Heerlen-Centrum