< terug naar agenda

Walk of Peace Leeuwarden
Datum: 21 September
Tijd: 15.00 - 19.00 (daarna nog de bijeenkomst 'Kleurrijk Vieren')
Door: o.a. Raad van Kerken Fryslan, Raad van Kerken Leeuwarden, Solidair Fryslân, Kleurrijk Fryslân
Type: wandeling
Locatie:

Start: PKN-kerk de Schakel - Einde: Kleurrijk Vieren in de Loge van de Vrijmetselaars
Havingastate 7
8925 AZ
Leeuwarden

In Leeuwarden is er speciale aandacht voor de wonden die armoede met zich meebrengt. Daarom voert de vredeswandeling langs verschillende maatschappelijke organisaties in de wijk Heechterp-Schieringen. Zo is er oog voor de nood, maar ook aandacht voor wat jongeren en ouderen weer moed geeft wanneer er sprake is van armoede, uitsluiting of vooroordelen.

De start is in de PKN-kerk De Schakel in Leeuwarden-Camminghaburen. Daar wordt gestart met een korte 'heenzending' en vertrekken de deelnemers in groepjes langs drie routes door de wijken Heegterp en Schieringen. Er is voor deze wijken gekozen omdat deze wijken vaak genoemd worden in rapporten over armoede in Nederland. Onderweg zijn er stops op drie locaties in deze wijken. De deelnemers kunnen met wijkbewoners en organisaties in gesprek gaan over hun eigen ervaringen met kwetsbaarheid en de problemen die zij ervaren. Maar ook over wat hen moed geeft en wat kan helpen om de armoede en uitsluiting, maar ook de (voor-)oordelen over deze wijken effectief te bestrijden.

De groepen komen ca. 18:00 uur weer samen in het Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21, voor een gezamenlijke maaltijd. "Wij hopen dat de deelnemers zich door deze activiteit meer bewust zijn van wat er dicht bij huis speelt rond armoede en uitsluiting en van de vraag wat zij daar zelf aan zouden kunnen veranderen."

De dag wordt afgesloten met het Kleurrijk Vieren in de Loge van de Vrijmetselaars (Bij de Put 15). De loge is gelegen tegenover de Grote Kerk. Inloop vanaf 19:00 uur en het Kleurrijk Vieren duurt van 19:30 – 21:00 uur. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Kleurrijk Fryslân.

Klik hier voor meer informatie over de Walk of Peace in Leeuwarden >