< terug naar agenda

Walk of Peace Tilburg
Datum: 16 September
Tijd: Start om 09.00, einde 12.00.
Door: Walk of Peace Tilburg
Type: wandeling
Locatie:

Kerkplein Petrus en Pauluskerk
Vierwindenlaan 11
5037 MN
Tilburg

In Tilburg is het thema van de Walk of Peace dit jaar: Stad zonder grenzen. De tocht loopt door allerlei "grens" gebieden van Tilburg: rijke en arme buurten, woonwijken, zakencentra, oude en nieuwe stadsdelen en allerlei geloofsgemeenschappen en parochies. Grenzen kunnen inperken, maar ook ruimte geven. Vrede ontstaat waar grenzen worden overstegen, maar misschien ook wel waar ze juist worden gerespecteerd. Tilburg wil zich langs de grenslijnen bezinnen op wat die grenzen te zeggen hebben. De tocht start bij de Petrus en Pauluskerk aan de Vierwindenlaan.

Praktische info: Aanmelding vooraf onnodig. Deelname is gratis. Vertrek om 09.00 uur vanaf kerkplein Vierwindenlaan. Om 12.00 uur ben je weer terug op het kerkplein aan de Vierwindenlaan.