Ambassades van Vrede

Tijdens de Vredesweek vraagt PAX extra aandacht voor vrede. Dit doen wij echter niet alleen. PAX wordt bijgestaan door meer dan 80 Ambassades van Vrede die honderden activiteiten organiseren in hun eigen buurt. Samen met deze groepen betrokken burgers geven we tijdens de Vredesweek het signaal af dat vrede niet vanzelfsprekend is, maar iets waar je elke dag, in je eigen omgeving aan kunt bijdragen. 

“Vrede kan klein beginnen, in je eigen stad en buurt. Daarom organiseren wij gastlessen op scholen, ontmoetingen met vluchtelingen, lezingen en filmvertoningen. Zo hopen we bij te dragen aan wederzijds respect, waardering en betrokkenheid tussen diverse gemeenschappen in Nijmegen.” Wouter van Ambassade van Vrede Nijmegen.

Sluit je aan bij deze beweging voor vrede, organiseer ook een activiteit tijdens de Vredesweek, of start een Ambassade van Vrede in jouw omgeving! Ontdek hieronder welke Ambassades van Vrede in jouw buurt actief zijn.

 

 • Ambassade 's Hertogenbosch

  De Ambassade van 's Hertogenbosch richt zich op de volgende doelgroep: de Bosschenaar die zich ongerust maakt over de vele veranderingen in samenstelling van de woonwijk en...

  Lees meer

 • 1303

  Ambassade Aalsmeer

  “Een groep mensen die samen met elkaar onderweg is”. Met onze vredesambassade willen we vrede dichtbij en ver weg onder de aandacht brengen in onze doopsgezinde...

  Lees meer

 • Ambassade Achlum-Hitzum

  De Ambassade van Vrede Achlum-Hitzum is een initiatief van jongeren die betrokken zijn bij de protestantse gemeente...

  Lees meer

 • Ambassade Achterveld en De Glind

  Deze oecumenische werkgroep is al voor de zomervakantie actief om anderen in hun buurt te betrekken bij de Vredesweek. Zo bezoeken we verschillende basisscholen om te vertellen over de Vredesweek...

  Lees meer

 • Ambassade van Vrede Alkmaar

  Ambassade Alkmaar

  Vanuit het Apostolisch Genootschap, gemeenschap Alkmaar zijn wij een Ambassade van Vrede in samenwerking met PAX en doen wij mee aan de jaarlijkse...

  Lees meer

 • Ambassade Almelo

  Vanaf 2010 was er een Werkgroep Vredeszondag actief binnen Wijkgemeente Pniël van de Protestantse kerk te Almelo, die jaarlijks een oecumenische vredesviering organiseerde tijdens de Vredesweek. In 2012 werd dit...

  Lees meer

 • 1556

  Ambassade Amersfoort

  De Ambassade van Vrede Amersfoort wordt gevormd door een groep enthousiaste mensen die tolerantie, vrede en verdraagzaamheid willen bevorderen. Deze vredesambassade is een mooi voorbeeld hoe vrede kan verbinden. Maar...

  Lees meer

 • Ambassade Amstenrade

  "De toekomst ligt in handen van de kinderen. Zij zijn de toekomst van de vrede en de vrede is hun toekomst." Daarom wil de Ambassade Amstenrade dat zoveel mogelijk kinderen...

  Lees meer

 • Ambassade Amsterdam - Apostolisch Genootschap Watergraafsmeer

  Het Apostolisch Genootschap is een religieus-humanistische organisatie die zich inzet om in liefde te werken aan een menswaardige...

  Lees meer

 • Ambassade Amsterdam - Vredescafe

  Het Vredescafé is in 1987 ontstaan uit de Amsterdamse Vredesbewegingen. Het is opgezet om een bijdrage te leveren aan de vrede in de zin van ontwapening, rechtvaardigheid en...

  Lees meer

 • 1772

  Ambassade Amsterdam - Zuidoost

  Achter deze vredesambassade schuilen de oprichters van socratisch.nl. Zij willen met deze website “de wereld een beetje mooier...

  Lees meer

 • 2131

  Ambassade Apeldoorn

  Het Beraad van Kerken Apeldoorn, enkele leden van Het Platform Duurzaam Dialoog Apeldoorn en Mudanthe hebben in 2009 het initiatief genomen om aandacht te besteden aan de Vredesweek. De Vredesweek is een...

  Lees meer

 • 2699

  Ambassade Assen

  De Noabershop is een non-profit stichting, opgericht vanwege een gebrek aan een winkel met regionale, duurzame producten en door een gemis aan sociaal samenzijn in Assen. De Noabershop wordt gerund...

  Lees meer

 • Ambassade Baarn

  Vanuit het Apostolisch Genootschap in Baarn staan wij voor een inclusieve wereld waarin iedereen gelijkwaardig is en niemand bang hoeft te zijn voor een ander. Een wereld waarin aan compassie,...

  Lees meer

 • Ambassade Breda

  Deze Ambassade van Vrede is opgericht door het Mondiaal Centrum. Wij ontwikkelen activiteiten rond Vredesvraagstukken op plaatselijk en mondiaal terrein zoals het organiseren van een Inloop voor de wijk Boeimeer en...

  Lees meer

 • Ambassade Cadzand

  De protestantse gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. bestaat uit de kernen Sluis, Sint Anna ter Muiden, Tertranchement en Cadzand-Dorp en Cadzand-Bad. Activiteiten rondom de Vredesweek vinden plaats in en rond...

  Lees meer

 • Ambassade Den Haag - Apostolisch Genootschap

  Het Apostolisch Genootschap vormt een Ambassade van Vrede in Den Haag. Het Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieus humanistische...

  Lees meer

 • Ambassade Den Haag - Emmausparochie

  De Emmauskerk maakt deel uit van de Parochie de Vier Evangelisten in Den Haag-Zuid die in 2012 is ontstaan uit een fusie. Wij staan als parochie in nauw contact met de...

  Lees meer

 • Ambassade Den Haag - Haags Interkerkelijk Vredeswerk

  De Haagse Interkerkelijke Vredeswerkgroep is een werkgroep van de Haagse Gemeenschap van Kerken. Wij streven ernaar om het vredeswerk in de regio Den Haag te bevorderen. De Interkerkelijke Vredeswerkgroep vormt...

  Lees meer

 • Ambassade Den Haag - Multicultureel Ontmoetingscentrum

  Het Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC) ligt in de Haagse Schilderswijk waar veel mensen met verschillende nationaliteiten wonen. Het MOC heeft als doel een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de...

  Lees meer

 • 2402

  Ambassade Den Haag - Quakers

  De Quakers vormen een ondogmatische religieuze beweging die begin 17e eeuw is ontstaan in Engeland. Door onze overtuiging dat in ieder mens 'dat van God' aanwezig is beschouwen wij alle...

  Lees meer

 • Ambassade Den Haag - Vredesfeest Den Haag

  In Den Haag wordt al rond de twintig jaar een vredesfeest...

  Lees meer

 • 1557

  Ambassade Dieren

  De Werkgroep Vrede-Baris bestaat sinds 2006 en valt onder de Raad van Kerken Dieren. In 2013 besloten wij om onze activiteiten onder de vlag van een Ambassade van Vrede te...

  Lees meer

 • Ambassade Doorn

  De Ambassade van Vrede is opgericht om aandacht te geven en activiteiten te ontplooien op gebied van vrede in onze samenleving. "We gaan ervan uit dat hoe we plaatselijk, in...

  Lees meer

 • Ambassade Doorn/Driebergen

  Op 8 november 1987 werd door een aantal personen uit Doorn en Driebergen met een verschillende kerkelijke achtergrond de eerste Oecumenische Hagedienst gehouden. De naam Hagediensten verwijst zowel naar het...

  Lees meer

 • 1155

  Ambassade Eindhoven

  Het Vredesburo in Eindhoven is niet alleen in de Vredesweek, maar het hele jaar door actief op het gebied van vrede. Als Ambassade van Vrede actief zijn is voor hen...

  Lees meer

 • Ambassade Emmen

  De Ambassade van Vrede Emmen wordt gevormd door een groep enthousiaste mensen die compassie, solidariteit en tolerantie willen uitdragen en daarmee vrede, verbinding en verdraagzaamheid willen bevorderen. Deze ambassade wordt...

  Lees meer

 • 752

  Ambassade Enschede

  De Ambassade van Vrede in Enschede wordt verzorgd door Enschede voor Vrede, een samenwerkingsverband van mensen die actief zijn in verschillende lokale en landelijke...

  Lees meer

 • Ambassade Franeker

  Deze vredesambassade is een oecumenische werkgroep, maar werkt voor de hele...

  Lees meer

 • Ambassade Gouda - Museum voor Vrede en Geweldloosheid

  Het museum voor Vrede en Geweldloosheid is ontstaan uit de Vredesbeweging (vooral bekend om de grote demonostraties) in de jaren...

  Lees meer

 • Ambassade Haarlem

  De Antonius Gemeenschap spant zich in om, vanuit de Franciscaanse gedachte, te werken aan zorg voor de kwetsbare mens, ouderen, eenzame mensen, vrede en gerechtigheid. Wij zijn verbonden met de...

  Lees meer

 • Ambassade Haarlem Apostolisch Genootschap

  Het Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieus humanistische zingeving met als belangrijkste waarden: verwondering, verbinding, verantwoordelijkheid en een menswaardige wereld. In een tijd waarin vrede niet vanzelfsprekend is vindt...

  Lees meer

 • 2474

  Ambassade Harderwijk

  Het Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieus humanistische zingeving. Het genootschap wil mensen inspireren zelf antwoorden op levensvragen te vinden vanuit de opvatting dat mensen allemaal verschillend zijn en tegelijkertijd...

  Lees meer

 • 2680

  Ambassade Heemskerk

  Het Apostolisch Genootschap Heemskerk is sinds 2016 een Ambassade van Vrede. Zij biedt ontmoetingsplaatsen voor mensen die hun leven meer zin en inhoud willen geven. Zo inspireert men elkaar om...

  Lees meer

 • Ambassade Heerenveen

  Het Apostolisch Genootschap Heerenveen is de drijvende kracht achter de Ambassade van Vrede in deze stad. Wij willen een hoopvol geluid laten klinken in de samenleving. Een tegengeluid bij al...

  Lees meer

 • 1160

  Ambassade Heerlen

  De vrijwilligers van het Vredesplatform Heerlen, die al meer dan dertig jaar actief zijn op het terrein van vrede & veiligheid, bemannen de Ambassade van Vrede in Heerlen. Wij organiseren...

  Lees meer

 • Ambassade Heusden

  De Ambassade van Vrede Heusden is in 2014 opgericht door de oecumenische vredeswerkgroepen uit de kernen Drunen en Vlijmen met het doel een breed publiek te...

  Lees meer

 • Ambassade Hilversum - Apostolisch genootschap

  Het Apostolisch Genootschap zet zich in voor een méér menswaardige wereld. Dat vraagt ook om een praktische invulling. om een Ambassade van Vrede met PAX te zijn, sluit daar helemaal bij...

  Lees meer

 • Ambassade Hoogeveen

  Binnen het Apostolisch Genootschap Hoogeveen bieden wij een plaats voor religieus-humanistische zingeving. Wij geloven in de kracht van verbinding en dat al het leven uit één oorsprong voortkomt. Mensen zijn gelijkwaardig...

  Lees meer

 • Ambassade Hoorn

  De Ambassade van Vrede in Hoorn zet zich in om vrede beleefbaar te maken. Als initiatief vanuit het Apostolisch Genootschap en in samenwerking met de Raad van Kerken Hoorn is...

  Lees meer

 • Ambassade IJmond-Noord

  De Raad van Kerken IJmond-Noord is het platform van christelijke gemeenschappen  in Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk. De gemeenschappen zijn verschillend in hun manieren van doen, in grootte en...

  Lees meer

 • Ambassade IJmuiden

  De Ambassade van Vrede in IJmuiden wordt gedragen door verschillende mensen van verschillende (religieuze) organisaties. Het Apostolisch Genootschap, de oudkatholieke parochie, Vrouwen voor Vrede IJmond, de plaatselijke moskee en een...

  Lees meer

 • 1821

  Ambassade Leeuwarden

  Het Fries Vredesplatform is in 2003 opgericht om een breed draagvlak te creëren voor vredeswerk. Het platform wil door middel van publicaties, bijeenkomsten en andere activiteiten aandacht vragen voor vrede...

  Lees meer

 • Ambassade Leiden

  Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt veel...

  Lees meer

 • 1927

  Ambassade Leusden

  Deze ambassade is al jaren bezig met het organiseren van lokale Vredesweekactiviteiten en heeft hiervoor met vele organisaties samengewerkt. Hetty de Graaf: "Het is niet vanzelfsprekend om in vrede te...

  Lees meer

 • Ambassade Lochem

  Het Bezielend Inspiratie Centrum Lochem (BIC) is een lokaal, regionaal en landelijk centrum voor ontmoeting in Lochem. Er vindt debat, dialoog, studie en bezinning plaats rondom religieuze- ethische- filosofische en...

  Lees meer

 • 2667

  Ambassade Naarden/Bussum

  Ambassade van Vrede Naarden/Bussum wordt gevormd door verschillende levensbeschouwelijke organisaties in Naarden, Bussum en de Hilversumse Meent. In totaal helpen meer dan 20 organisaties mee met het opzetten van Vredesweekactiviteiten....

  Lees meer

 • 1156

  Ambassade Nijmegen

  Ook in Nijmegen is sinds 2012 een Ambassade van Vrede opgericht: een samenwerking tussen het Huis van Compassie en de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen. De Vredesweek wordt elk...

  Lees meer

 • 1192

  Ambassade Noordwijk

  Noordwijk richtte in 2012 een Ambassade van Vrede op en verzorgde een gevarieerd programma tijdens de Vredesweek van dat jaar. De organisatie ligt in handen van de Rooms-katholieke Parochie, Protestantse...

  Lees meer

 • Ambassade Nuenen

  De Ambassade van Vrede in Nuenen wordt gedragen door de werkgroepen Missie, Ontwikkeling en Vrede en Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkeling en is verbonden aan de Rooms-katholieke H. Kruis Parochie en...

  Lees meer

 • Ambassade Rosmalen

  Ambassade Rosmalen is gevestigd in de Lambertuskerk en in de Laurentiuskerk in Rosmalen. Eén keer per maand wordt in het begin van de zondagviering een actuele gedachte of gebed...

  Lees meer

 • 2767

  Ambassade Rotterdam

  Doopsgezinde Kerk Rotterdam aan de Noordmolenwerf is een vredesambassade in het hartje van de stad. Van hieruit worden er allerlei activiteiten georganiseerd met als thema: vrede. Elke Vredesweek komen wij in...

  Lees meer

 • Ambassade Ruurlo

  De vredesambassade Ruurlo is opgericht door de groep Missie, Ontwikkeling, Vrede. We komen voort uit parochie HH. de 12 apostelen en willen zoveel mogelijk mensen betrekken bij activiteiten die de...

  Lees meer

 • Ambassade Schiedam

  De Ambassade van Vrede in Schiedam is een initiatief van de Oecumenische Werkgroep Schiedam Noord. In 2014 is er gestart met een lezing door een PAX medewerker over het Vredesproject...

  Lees meer

 • Ambassade Soest

  Met verschillende wijkkerken in Soest vormen wij een Ambassade van Vrede. In 2014 hebben we voor het eerst een programma opgesteld tijdens de Vredesweek. We zijn inmiddels al meerdere jaren...

  Lees meer

 • 2100

  Ambassade Tilburg

  Onder de titel 'Eeuwige Vrede' hield Prof.dr. Bert van Roermund in de Vredesweek van 2014 een lezing in de Petrus en Pauluskerk. Geïnspireerd door deze lezing heeft de Petrus en...

  Lees meer

 • 2405

  Ambassade Utrecht - Su-Shi

  Su-Shi is een kennis-, netwerk- en dialoogplatform en streeft naar het op gang brengen van de intra-religieuze dialoog tussen moslims van verschillende stromingen. De naam Su-Shi is afgeleid van soennisme en sjiisme,...

  Lees meer

 • Ambassade Utrecht - Domkerk

  Domkerk, hart van de stad! De Domkerk is een monumentale kerk in het centrum van Utrecht. De kerk is dagelijks open voor...

  Lees meer

 • Ambassade Utrecht - Graalbeweging

  De Graalbeweging is een internationale vrouwenbeweging met christelijke wortels maar nu religieus meer divers. Het is een thuis voor vrouwen die hun spiritualiteit actief vorm willen geven en zich samen...

  Lees meer

 • 633

  Ambassade Utrecht - Stichting EMMA

  EMMA is de drijvende kracht achter deze Ambassade. EMMA staat voor ‘Elkaar Motiveren tot Mondiale Activiteiten’. Hiermee wil Centrum EMMA een goede relatie tussen wereldburgers...

  Lees meer

 • 1306

  Ambassade Utrecht - Stiltecentrum

  Op het kruispunt van treinen en bussen, in het drukke winkelcentrum Hoog Catharijne bevindt zich al tientallen jaren een unieke plek. Een plek waar velen haastig voorbij lopen om hun...

  Lees meer

 • Ambassade Utrecht - Vreedzame Wijk Overvecht

  In Utrecht Overvecht werken we al 10 jaar samen met kinderen, ouders, scholen en wijkpartners aan een Vreedzaam pedagogisch wijkklimaat. Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Zij bepalen hoe de wereld van morgen...

  Lees meer

 • 1685

  Ambassade Veenendaal

  De stichting "Vredes Initiatief Veenendaal” is opgericht door een werkgroep die al een paar jaar bezig is om in de Vredesweek activiteiten te organiseren om zo mensen met elkaar in...

  Lees meer

 • 642

  Ambassade Vlaardingen

  De Ambassade van Vrede in Vlaardingen werkt eraan elke Vredesweek een uitgebreid programma op te zetten en bereikt hiermee een diverse groep Vlaardingers. Lokale organisaties en werkgroepen nemen verantwoordelijkheid voor...

  Lees meer

 • 1159

  Ambassade Vlissingen

  Het Apostolisch Genootschap in Vlissingen is sinds 2012 een Ambassade van Vrede gestart. Als vrijzinnig religieuze gemeenschap besteedt het Apostolisch Genootschap veel aandacht aan onderlinge ontmoetingen. Dit willen ze in...

  Lees meer

 • Ambassade Wageningen - Werkgroep Interreligieuze Contacten

  In Wageningen is in 2014 een tweede Ambassade van Vrede opgericht door de Werkgroep Interreligieuze Contacten van de Raad van Kerken in...

  Lees meer

 • 3034

  Ambassade Witmarsum

  Ambassade Wytmarsum, een ambassade van het dorp. De activiteiten van deze ambassade worden heel breed georganiseerd: kerken, dorpsbelang, humanisten, scholen,...

  Lees meer

 • 1928

  Ambassade Ysselsteyn

  Het Jeugd Ontmoetings Centrum is een groepsaccommodatie en educatief centrum naast een Duitse begraafplaats. Vanaf 2014 zijn we daarnaast ook Ambassade van Vrede. Ons doel? “De jeugd ontmoet het verleden...

  Lees meer

 • Ambassade Zaanstad

  De Ambassade Zaandam wordt gevormd door de Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek. Samen met deze welzijnsorganisatie organiseren we projecten die mensen met verschillende culturele, sociale en religieuze achtergronden uit de...

  Lees meer

 • 2694

  Ambassade Zevenhuizen-Moerkapelle

    De Ambassade van Vrede Zevenhuizen-Moerkapelle wordt gevormd door de Interkerkelijke Werkgroep Zevenhuizen-Moerkapelle waarin de RK Gemeenschap, de Protestantse Ontmoetingskerk en de Vereniging voor Vrijzinnige Protestanten in de dorpen samenwerken. De...

  Lees meer

 • Ambassade Zoetermeer

  Na de aanslagen in Parijs in 2015 startten vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer. Het ILOZ is een platform van vijftien kerken, vier moslimorganisaties, de joodse-, baha’i- en hindoegemeenschappen,...

  Lees meer

 • Ambassade Zutphen

  Werken aan een menswaardige en vreedzame samenleving, in eigen hart en eigen omgeving. Niet polariseren maar een positief tegengeluid laten...

  Lees meer

 • 1227

  Ambassade Zwolle

  Ook in Zwolle worden sinds 2012 in de Vredesweekactiviteiten georganiseerd en wel onder auspiciën van de Ambassade van Vrede te Zwolle. Verschillende organisaties en kerkelijke gemeenten in Zwolle werken mee...

  Lees meer

 • Reizende Ambassade van Kleurrijk Fryslan

  Deze reizende ambassade van Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân is sinds 2014 een Ambassade van Vrede. Wij vragen tijdens de Vredesweek aandacht voor Vrede in de...

  Lees meer