< terug naar ambassades

Ambassade Amsterdam - Apostolisch Genootschap Watergraafsmeer

Locatie: Amsterdam

Het Apostolisch Genootschap is een religieus-humanistische organisatie die zich inzet om in liefde te werken aan een menswaardige wereld.


De gemeenschap Amsterdam Watergraafsmeer is onderdeel van dit genootschap, en is actief vanuit Watergraafsmeer door middel van inspirerende samenkomsten en erediensten, als ook door activiteiten met een humanistische inslag. Werken aan de vrede is een ideaal wat centraal staat in het gedachtegoed van het apostolisch genootschap, wat maakt dat wij graag ambassade van de vrede willen zijn. Als Ambassade voor de Vrede zullen we samenkomsten organiseren waarin dankbaarheid voor het leven, verbondenheid tussen mensen, en van daar uit werken aan de vrede onderwerp van gesprek zijn. Hierbij werken we ook graag samen met andere organisaties in Amsterdam.