< terug naar ambassades

Ambassade Heerenveen

Locatie: Heerenveen

Het Apostolisch Genootschap Heerenveen is de drijvende kracht achter de Ambassade van Vrede in deze stad. Deze ambassade wil een hoopvol geluid laten klinken in de samenleving. Een tegengeluid bij al het onrecht en geweld in de wereld.


De andere ambassadeurs zijn de Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Vluchtelingenwerk Heerenveen en er wordt samengewerkt met de Raad van Kerken aldaar. Samen staan we immers sterker. Zo ook in de Vredesweek.Vrede begint volgens hen in het eigen hart. Door bezinning, het delen van praktische kennis en het samen organiseren van activiteiten, inspireren ze zichzelf en anderen om zo vrede dichterbij te brengen.