< terug naar ambassades

Ambassade Vlaardingen

Locatie: Vlaardingen

De Ambassade van Vrede in Vlaardingen werkt eraan elke Vredesweek een uitgebreid programma op te zetten en bereikt hiermee een diverse groep Vlaardingers. Lokale organisaties en werkgroepen nemen verantwoordelijkheid voor een programmaonderdeel, bijv. Amnesty – Platform Ander Vlaardingen – Stichting Aidoun - Vele Vlaardingers Eén Huis – VluchtelingenWerk - Wereldwinkel – Windwijzer - Kade 40 – MOVZWO - Regenboogstad - Minters - Antipesto - Lucas Cooking, en ook mensen privé vanuit kerken, tempel, moskeeën en onderwijs.


642


De Vredesambassade sluit aan bij landelijk PAX, werkt vanuit het PAX-thema “Vrede Verbindt verschil" en tijdens en rond de vredesweek organiseert zij binnen deze kaders activiteiten. Zie hier het gehele programma voor de komende Vredesweek.

Bij haar bespiegelingen over en activiteiten voor Vrede telt steeds:  Rechtvaardigheid gaat vooraf aan Vrede. Justice and Peace.

Een 'burgerdialoog', in samenwerking met de gemeente, is een onderdeel van het Vlaardingse Vredeswerk. Politici, ondernemers, lokale instellingen en inwoners zijn samen in gesprek over lokale en ook wereldwijde maatschappelijke kwesties. Dit jaar komen aan bod onderwerpen als 

  • “kernwapens de wereld uit” over het Appel van ICAN om het VN-verdrag te ratificeren
  • het recht van vluchtelingen om met behoud van uitkering te mogen studeren
  • 500 vluchtelingen moeten in Nederland een veilige plek krijgen.

We sluiten komend vredeswerkjaar 2020 - 2021 aan bij de inspanningen van landelijk PAX: “racisme de wereld uit, om te beginnen uit Nederland“.

Vlaardingse Ambassadeur van Vrede is Wethouder Bart de Leede, namens het College van Burgemeester en Wethouders.  De PAX Ambassades van Vrede Schiedam én Vlaardingen werken samen en inspireren elkaar door uitwisseling van activiteiten en informatie. Mensen uit Maassluis nemen actief deel aan hun gemeenschappelijke vergaderingen en daardoor ontstaat een groeiende samenwerking bij het Vredeswerk in de drie Nieuwe Waterwegsteden Schiedam, Vlaardingen en Maasluis.