< terug naar ambassades

Ambassade Vlaardingen

Locatie: Vlaardingen

De Ambassade van Vrede in Vlaardingen werkt eraan elke Vredesweek een uitgebreid programma op te zetten en bereikt hiermee een diverse groep Vlaardingers. Lokale organisaties en werkgroepen nemen verantwoordelijkheid voor een programmaonderdeel, bijv. Amnesty – Platform Ander Vlaardingen – Stichting Aidoun - Vele Vlaardingers Eén Huis – VluchtelingenWerk - Wereldwinkel – Windwijzer - Kade 40 – MOVZWO - Lucas Cooking, en ook mensen privé vanuit kerken, tempel, moskeeën en onderwijs.


642


De Vredesambassade sluit aan bij landelijk PAX, werkt vanuit het PAX-thema “Vrede Verbindt”, organiseert binnen deze kaders ook een Walk of Peace, dit jaar i.s.m. de Vredesambassade van Schiedam.

Bij haar bespiegelingen over en activiteiten voor Vrede telt steeds:  Rechtvaardigheid gaat vooraf aan Vrede. Justice and Peace.

Een 'burgerdialoog', in samenwerking met de gemeente, is een onderdeel van het Vlaardingse Vredeswerk door het jaar heen. Politici, ondernemers, lokale instellingen en inwoners zijn samen in gesprek over lokale en ook wereldwijde maatschappelijke kwesties. Dit jaar komen aan bod onderwerpen als kernwapenvrije gemeente over het Appel van ICAN om het VN-verdrag te ratificeren en het recht van vluchtelingen om met behoud van uitkering te mogen studeren.  

Er zijn twee Vlaardingse Ambassadeurs van Vrede aangesteld: Wethouder Bart de Leede namens het College van Burgemeester en Wethouders en kunstenaar en beeldcomponist Beaty Czeto.  

De PAX Ambassades van Vrede Schiedam en Vlaardingen werken samen en inspireren elkaar door uitwisseling van activiteiten en informatie. Mensen uit Maassluis nemen actief deel aan hun gemeenschappelijke vergaderingen en er is een groeiende samenwerking bij het Vredeswerk in de drie Nieuwe Waterwegsteden Schiedam, Vlaardingen en Maasluis.