< terug naar ambassades

Ambassade Zaanstad

Locatie: Zaandam

De Ambassade Zaandam wordt gevormd door de Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek. Dit is een welzijnsorganisatie die als doel heeft mensen uit de Zaanse samenleving met verschillende culturele, sociale en religieuze achtergronden te laten samenwerken aan gezamenlijke projecten.


Via deze projecten ontmoeten zij elkaar, leren elkaar kennen en elkaars talent en achtergrond waarderen, om daarmee onderlinge verhoudingen te verbeteren en spanningen tussen bevolkingsgroepen te doen afnemen. De verbinding van mens tot mens wordt hierdoor versterkt. Projecten in de Vredesweek maken deel uit van onze activiteiten.