< terug naar nieuwsoverzicht

Aandacht voor armoede tijdens Walk of Peace Leeuwarden

24-08-2017

In Leeuwarden staat de Walk of Peace in het teken van armoede. De organisatie van de wandeling koos op zoek naar verbinding voor een thema dat in Friesland heel actueel is. “We willen niet werkeloos toezien, maar daadwerkelijk iets doen”, legt dominee Margarithe Veen namens de Raad van Kerken in Friesland uit. “Op 21 september, de Internationale Dag van de Vrede,  wandelen wij door een wijk in Leeuwarden waarvan bekend is dat hier veel mensen in armoede leven. Wij leggen contact met mensen die daar wonen en die daar zorg verlenen. Zo hopen wij de deelnemers aan de Walk of Peace zich ervan bewust te maken dat zij zelf ook iets kunnen ondernemen om deze wonden in de samenleving te helen.”


Margarithe Veen vindt het concept van de Walk of Peace inspirerend. “Het roept ons op om te blijven opstaan. Om verbinding te maken met wat er speelt in de samenleving. Om te laten zien dat er een weg is van rechtvaardige vrede en dat we daar niet aan voorbij gaan.” Zij ziet de Walk of Peace als een middel om mensen aan het denken te zetten. “Het gaat in de Walk of Peace om het leggen van verbinding, meer dan om de uitkomst. We laten het gaan.”

Met wij doelt zij op de organiseren partijen: de Raad van Kerken Friesland, de Raad van Kerken Leeuwarden, Solidair Friesland, Arme Kant Friesland en wijkcentrum Heechterp-Schieringen. De dominee is goed te spreken over de onderlinge samenwerking. “Iedereen heeft zijn eigen gaven en talenten en kennis van de stad. We vullen elkaar prima aan.”

Plaatsen die aandacht verdienen
De wandeling begint 21 september om 15.00 uur in de Protestantse Gemeente De Schakel in de wijk Cambuur. Dan trekt de tocht naar plaatsen in de stad die aandacht verdienen. Zo staan de wandelaars bijvoorbeeld stil bij de plek waar Meindert Tjoelker in 1997 in Leeuwarden door zinloos geweld om het leven is gekomen, maar ook bij de voetbalvereniging Cambuur die ook oog heeft voor de kinderen in armoede. In het wijkcentrum Heechterp-Schieringen kunnen de deelnemers samen verschillende activiteiten ondernemen. Verbinding tussen de deelnemers aan de Walk en de mensen in de wijk staat daarbij centraal. Daarna gaat de wandeling rond 18.00 uur naar de binnenstad. In het Rooms-Katholieke Titus Brandsmahuis is een gemeenschappelijke maaltijd, ook met mensen uit de wijk. Daarna is er om 19.30 uur een interreligieuze viering van Kleurrijk Fryslân in de Loge. Het evenement eindigt om 21.00 uur. 

Of deze eerste Leeuwardense Walk of Peace veel mensen op de been brengt, is nog niet duidelijk. “Het gaat er niet om hoeveel mensen er meedoen”, stelt Margarithe Veen. “Het gaat erom dat we mensen niet alleen op papier, maar ook fysiek met elkaar in contact brengen. Die verbinding zal na deze wandeling verder doorwerken.” 


Margarithe: "We hopen niet over tien jaar vrede te hebben. Het is nu. We wandelen niet naar vrede; de wandeling zelf is vrede.” 
 

Het doel is de weg
Uit recent onderzoek bleek dat landelijk één op de negen kinderen in armoede leeft. In Friesland is dat één op de zes. Dit vormde voor de Raad van Kerken in Friesland aanleiding om vorig najaar een conferentie over armoede te houden. “Op armoede lijkt in Nederland een taboe te rusten. Het is er wel, maar hebben we het er altijd over met mensen die het betreft? Ik kan me voorstellen dat de conferentie over armoede na de Walk of Peace een vervolg krijgt. En ik denk dat we na de wandeling nog meer in gesprek gaan met mensen over wat wij als samenleving aan armoede kunnen doen.”

Betrokkenheid, dat is wat de dominee wil uitdragen. “Wij geloven dat verandering mogelijk is. Met de Walk of Peace laten we zien wat er al gebeurt. Het doel ís de weg. We hopen niet over tien jaar vrede te hebben. Het is nu. We wandelen niet naar vrede; de wandeling zelf is vrede.”

  

< terug naar nieuwsoverzicht