< terug naar nieuwsoverzicht

"Ik hoop dat onze Walk of Peace iets teweegbrengt in IJmuiden"

10-08-2017

Dat ‘ontmoeting’ en ‘diversiteit’ centraal moesten staan tijdens de Vredesweek in IJmuiden, stond voor de plaatselijke Ambassade van Vrede als een paal boven water. Maar welke activiteit past daar het beste bij? Na rijp beraad besloot de Ambassade tot het organiseren van een Walk of Peace op zaterdag 23 september, een wandeling vol activiteiten die de ontmoeting stimuleren. Merel van den Hooff van het Apostolisch Genootschap, een van de organisatoren: “Ik hoop dat ik al wandelend met mensen in gesprek raak die ik later nog eens tegenkom, en die dan geen onbekenden meer zijn.”


Mensen bij elkaar brengen. Verschillen overbruggen. Sociale cohesie bevorderen. De vijf organisaties achter de Ambassade van Vrede in IJmuiden – het Apostolisch Genootschap, de oudkatholieke parochie, Vrouwen voor Vrede IJmond, de plaatselijke moskee en een documentairemaker - waren er al snel uit: hun Vredesweekactiviteit moest aan deze criteria voldoen, vertelt Merel. “Niet dat er grote problemen zijn in IJmuiden, voor zover ik weet. Maar verschillen tussen mensen zijn er uiteraard. Wij willen graag een bijdrage leveren aan ontmoetingen tussen die verschillende mensen, en daarmee onderling begrip bevorderen. Al brainstormend kwamen we steeds weer uit bij activiteiten als samen eten of samen wandelen. Tijdens de Ambassadeursdag van PAX volgde één van ons de workshop over het organiseren van een Walk of Peace, en kwam daar razend enthousiast vandaan. Toen hebben we de knoop snel doorgehakt: een vredeswandeling moest het worden.”"Wij willen graag een bijdrage leveren aan ontmoetingen tussen die verschillende mensen, en daarmee onderling begrip bevorderen. Al brainstormend kwamen we steeds weer uit bij activiteiten als samen eten of samen wandelen." 
Merel van het Apostolisch Genootschap
Steun vanuit de gemeente Velsen
Na de eerste bijeenkomst kreeg de Ambassade van Vrede steun uit onverwachte hoek. Twee beleidsambtenaren met de portefeuille Veiligheid van de gemeente Velsen, waar IJmuiden onder valt, hadden lucht gekregen van de plannen voor een Walk of Peace. Zij hadden de opdracht gekregen om zich meer te richten op discriminatie en diversiteit, zaken die op een heel andere manier de veiligheid bedreigen dan criminaliteit. “Deze ambtenaren wilden met mensen in gesprek gaan over wat hen bezig houdt en wat zij belangrijk vinden. Onze Walk of Peace leek hen daar heel geschikt voor, en ze besloten zich bij de voorbereiding aan te sluiten.”

De betrokkenheid van de gemeente Velsen bracht nog een voordeel: als het goed is – klein voorbehoud – opent de burgemeester op 23 september om 13 uur de Walk of Peace. Deze burgemeester is lid van de Mayors for Peace, een organisatie van steden wereldwijd die zich inzetten voor een kernwapenvrije wereld. 

Diversiteit in vele vormen
Merel: “We hebben de route bewust relatief kort gehouden, ongeveer drieënhalve kilometer, zodat de deelnemers voldoende tijd hebben voor de activiteiten onderweg. Op een plein in het dorp organiseren we Street Art for Peace, in navolging van PAX. Een kunstenares uit de regio vraagt de wandelaars mee te werken aan een groot doek met vredesboodschappen. Hiermee sluiten we ook aan bij het Vredesweekthema Verbeeld de Vrede. Volgende activiteit is een kort muziekprogramma in de Oud-Katholieke Kerk, en we eindigen met een filmvertoning, hapjes en drankjes in de moskee. Tijdens de wandeling voorziet een TukTuk de deelnemers van eten en drinken. “ Bij “diversiteit” als aandachtspunt moet je overigens denken aan acceptatie van diversiteit op allerlei onderwerpen: religieus versus niet religieus, arm versus rijk, man versus vrouw”, benadrukt Merel.
 

Ontspannen ontmoeting
Hoe dit programma aan die zo gewenste onderlinge verbondenheid moet bijdragen? Even blijft Merel stil. Dan: “Dat is inderdaad niet heel concreet. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen uit IJmuiden en omstreken op de been te krijgen die elkaar op een ontspannen manier ontmoeten. Deelnemen moet dan ook laagdrempelig zijn, zonder ingewikkeld of ‘zwaar’ programma. Natuurlijk hoop ik dat onze wandeling iets teweeg brengt bij mensen. Zelf zou ik het heel mooi vinden om in gesprek te raken met iemand die ik anders niet zo snel zou ontmoeten, en die later als ik hem of haar in de supermarkt tegen het lijf loop, geen onbekende meer is.  Ik hoop dat de wandeling eraan bijdraagt een bepaald ongemak van mensen weg te nemen, en het makkelijker maakt om bijvoorbeeld eens een ander gebedshuis binnen te stappen.” 


Vanzelfsprekend
Voor Merel is het heel vanzelfsprekend om zich in te zetten voor verbinding. “Mijn ouders deden vrijwilligerswerk in een asielzoekerscentrum, dus het is mij met de paplepel ingegoten. Het is me van jongs af aan bijgebracht dat ieder mens ertoe doet. Het motto van het Apostolisch Genootschap is ‘Werken aan een menswaardige wereld’. Het voelt voor mij heel logisch om mij hiervoor in te zetten. Ik snap wel dat onder andere de aanslagen van de afgelopen jaren mensen angstig hebben gemaakt voor ‘de ander’. Maar als we ons met zijn allen laten verlammen door angst, verandert er nooit wat. We kunnen maar beter ons best doen om in onze eigen omgeving zo prettig mogelijk samen te leven.” 
 

Lees ook de verhalen over de Walk of Peace in:

 

 

< terug naar nieuwsoverzicht