< terug naar nieuwsoverzicht

Walk of Peace Zoetermeer in teken van herdenking vluchtelingen

20-07-2017

In Zoetermeer vindt in 2017 voor de tweede keer de Walk of Peace plaats. In de Zuid-Hollandse gemeente noemen ze het de Walk for Peace, “want we wandelen voor de vrede”, zegt Flip Bakker, een van de organisatoren. Vertegenwoordigers uit de Raad van Kerken, de moslimgemeenschap, de Hindoestaanse-, Joodse-, Bahá’í- en Humanistische gemeenschap doen aan de wandeling mee. Was het vorig jaar nog een beetje zoeken naar de juiste formule, dit jaar wil Flip Bakker het evenement laten groeien. “Het is voor mij de uitdaging om steeds meer mensen deel te laten nemen. Dit doen we door nieuwe elementen toe te voegen. Zo staat de wandeling dit jaar in het teken van herdenking van alle omgekomen vluchtelingen.”


De Walk for Peace is onderdeel van het Vredesweek-programma dat door de Ambassade van Vrede in Zoetermeer wordt aangeboden. “In 2015 zijn we in onze gemeente begonnen met het InterLevensbeschouwelijk Overleg”, vertelt Flip Bakker. “Aanleiding hiervoor was de aanslag in Parijs op Charlie Hebdo. Vanuit de Raad van Kerken waren we bang dat moslimgemeenschappen in Zoetermeer door alle ophef de dupe zouden worden en hun godsdienst niet meer onbelemmerd zouden kunnen beleven. Daarom hebben we het overlegplatform opgericht. We zijn Ambassade van Vrede geworden en hebben de Walk for Peace op het programma gezet. Iedereen is welkom. Om deze reden hebben we ons overleg nadrukkelijk interlevensbeschouwelijk genoemd en niet interreligieus.”Walk for Peace: stilstaan bij omgekomen vluchtelingen
Vorig jaar luidde de Walk for Peace in Zoetermeer het begin van de Vredesweek in, nu vormt het de afsluiting. “Het is een onderdeel van ons programma dat veel mensen op de been brengt. We werken met onze activiteiten gedurende de week toe naar de wandeling als grootse afsluiting.”

Net als de eerste keer lopen de wandelaars door de stad, staan zij stil op bijzondere plekken, luisteren zij naar toespraken en krijgen zij thee en hapjes aangeboden. Nieuw dit jaar is het element van herdenking. “We lassen een gedenkmoment in voor omgekomen vluchtelingen”, legt de organisator uit. “We creëren een monument, waarschijnlijk een gedicht dat verwerkt wordt in een kunstwerk. De wandelaars nemen oude schoenen mee, die symbool staan voor de lange afstanden die vluchtelingen vaak moeten afleggen. Deze laten zij tijdens de wandeling achter bij het monument. En mensen kunnen handwerkstukken maken die zwemvesten voorstellen en deze meedragen of meegeven.” Aan de wandeling neemt ook een grote groep Syrische vluchtelingen deel. 

De eerste keer deden zo’n vijftig tot zestig mensen mee aan de vredeswandelingen. Dit jaar gaat Flip Bakker voor meer. “Ik vind dat het altijd beter kan. Het is niet zo dat we de hele gemeenschap op de been krijgen. Het zijn vaak dezelfde mensen die meedoen. Ik wil graag dat het breder gedragen wordt. Dit doen we door nieuwe aspecten toe te voegen, waarmee we weer andere doelgroepen bereiken.”

Horen wat er speelt
Verbinding en participatie, dat zijn de elementen waar het om draait tijdens de Walk for Peace en daarbuiten. “Vorig jaar zijn we begonnen met nadrukkelijk mensen uit verschillende gemeenschappen bij onze activiteiten te betrekken. We willen ervaringen met elkaar delen”, legt Flip Bakker uit. “In Zoetermeer is wel wat onbehagen geweest richting de moslimgemeenschap. Sommige mensen klaagden over geluidsoverlast als het wel eens laat wordt tijdens de Ramadan. Ook zijn er wat vernielingen geweest. Door te horen wat er speelt, kunnen we onjuiste stellingen indien nodig corrigeren. Zoetermeer heeft bijvoorbeeld negatieve publiciteit gekregen vanwege mensen die naar Syrië gingen om te vechten. Samen met de moskee hebben we eenzijdige berichtgeving kunnen rechtzetten.”
 


“We lopen samen een stukje op. En dan willen we dat het contact dat ontstaat een vervolg krijgt, dat mensen elkaar opzoeken." Flip Bakker uit ZoetermeerZorgen dat verbinding beklijft
Alle deelnemers aan het InterLevenschouwelijk Overleg plus mensen uit de Syrische gemeenschap gaan aan het begin van de Vredesweek samen met elkaar aan tafel om verhalen te vertellen. Dit doen zij onder begeleiding van een professioneel vertelcollectief. Tijdens de Walk for Peace wordt het gesprek voortgezet. “We lopen samen een stukje op. En dan willen we dat het contact dat ontstaat een vervolg krijgt, dat mensen elkaar opzoeken. We zijn mensen met verschillende levensovertuigingen en dat weten we van elkaar. We delen dat we in Zoetermeer samenleven. Dat is het uitgangspunt voor verbinding. Daar werken we ook aan buiten de Vredesweek om. Bijvoorbeeld door vrijwilligersprojecten te doen in gemengde gezelschappen. Zo zorgen we ervoor dat de verbinding beklijft.” 

 

Lees ook de verhalen over de Walk of Peace in:

< terug naar nieuwsoverzicht