< terug naar nieuwsoverzicht

Wandelend door Lochem de wereld beter maken

31-07-2017

De inwoners van Lochem zijn gericht op het vinden van verbinding. Dat stelt Erna Wagenaar van de Ambassade van Vrede uit deze plaats. Het is naar haar mening dan ook geen wonder dat het organiseren van de Walk of Peace met zo’n elf organisaties in de Achterhoekse gemeente geen enkele wanklank kent. “We hebben allemaal als doel mensen samen te brengen die op hun manier de wereld een stukje beter maken.”


‘Wandel de vrede’ heet de wandeling die zaterdag 16 september in Lochem het begin van de Vredesweek inluidt. De tocht gaat in het oude gemeentehuis van Lochem, het Stadshuus, van start. Een wethouder opent het evenement, waarna de deelnemers, Nederlanders en niet-Nederlanders, vervolgens samen zingen. Dan waaieren zij uit naar de verschillende locaties in de stad die speciaal voor Wandel de vrede zijn opengesteld. Op elke plek laat de betreffende instelling zien hoe zij met het thema vrede omgaat. Bezoekers worden geprikkeld om zelf mee te doen en hun idee over vrede vorm te geven. “We wandelen dwars door het verzorgingshuis, waar de mensen wonen die de oorlog hebben meegemaakt en het belang van vrede kennen”, vertelt Erna Wagenaar. “En een van de kerken laat hun moestuinproject zien, voor mensen die van de voedselbank afhankelijk zijn.”

Het zijn slechts enkele voorbeelden van het gevarieerde aanbod dat de Walk of Peace in Lochem heeft. Gidsen begeleiden de groepjes wandelaars en zijn tegelijkertijd gespreksleider. Een plaatselijke zanger, Jan Ottink, treedt op. Een procescartograaf, Lisette Platjouw, werkt het Handvest voor Compassie van Compassie Lochem in tekeningen uit. “We hangen het bij alle locaties op en delen het uit, zodat mensen erover in gesprek kunnen gaan.”

"Je hebt wel eens vergaderingen die je echt moet uitzitten, maar van deze bijeenkomsten krijg ik zoveel energie dat er van mij geen einde aan hoeft te komen.” Erna uit Lochem


Elkaar versterken
In Lochem zorgen het Apostolisch Genootschap, de Turkse Moskee, de Protestantse en de Remonstrantse Gemeente, de Rooms-Katholieke Kerk, HH12Apostelen locatie Sint Joseph, Zorggroep Sint Maarten Locatie Gudula, Stichting Welzijn Lochem, de Synagoge Lochem en Het Stadshuus ervoor dat de wandeling van de grond komt. Op reguliere basis komen de organiserende partijen bij elkaar. “We hebben zoveel ideeën, waardoor het evenement steeds groter wordt. Dan moeten we het weer kleiner maken om het behapbaar te houden”, lacht Erna. “We vullen elkaar aan. De een heeft een idee en de ander gaat er gelijk voor bellen. Je hebt wel eens vergaderingen die je echt moet uitzitten, maar van deze bijeenkomsten krijg ik zoveel energie dat er van mij geen einde aan hoeft te komen.”

Aandacht van scholen
Wandel de vrede is voor de Ambassade van Vrede uit Lochem een goede gelegenheid om het werk als ambassade wat meer inhoud te geven. “Je kunt wel zeggen dat je voor vrede bent, maar dan moet je ook iets doen”, legt Erna uit. “We organiseerden al dialogen tussen statushouders. Nu breiden we het werk iets uit.”

De woordvoerster heeft geen idee hoeveel mensen zij 16 september kan verwachten. “Als elk van de elf organiserende partijen tien mensen meeneemt, dan hebben we al een behoorlijk aantal. En misschien worden het er nog veel meer. We zoeken verbinding met scholen en hopen dat zij aandacht aan de wandeling willen besteden of zelfs deelnemen.”

Cultuur van absorberen
Soms zijn spanningen in gemeenten aanleiding voor het organiseren van een Walk of Peace. Voor Lochem gaat dit niet op. “Ik merk hier weinig van strubbelingen tussen verschillende bevolkingsgroepen. We hebben een cultuur van absorberen. Wel kijken mensen eerst de kat uit de boom.” Het is de eerste keer dat Wandel de Vrede in Lochem wordt georganiseerd. Het is de bedoeling dat het vaker plaats gaat vinden. Om het vredeswerk te verduurzamen, zetten ze een vredescarrousel op. “Elke tweede woensdag van de maand houden we een thema-avond. Dat kan gaan over een boek, een film, een expositie, een lezing, muziek of een boekbespreking, met aansluitend verdiepende gesprekken. Zo willen we zorgen voor een groeiend netwerk en blijvende verbinding.”

Uiteindelijk draait het ‘gewoon’ om het doorgeven van vrede. “Wat voor ons zo gewoon is, is voor een ander bijzonder. Het is nodig dat we elkaar wijzen op de luxe situatie waarin wij verkeren. Want we mogen best wel eens stilstaan bij hoe goed wij het hebben en dit delen met anderen.”


Lees ook de verhalen over de Walk of Peace in:

 

 

 

 

< terug naar nieuwsoverzicht