Sprekersbank

Hoe is het om bijvoorbeeld in Syrië, Oekraïne of Zuid-Soedan met lokale activisten aan vrede te werken? Ook dit jaar komen medewerkers van PAX graag naar jullie toe om te vertellen over hun vredeswerk. Gedreven en ervaren mensen die de lokale situatie in de conflictgebieden waar PAX actief is als geen ander kennen.

Naast medewerkers van PAX kun je tijdens de Vredesweek ook een Syrische spreker uitnodigen voor jullie bijeenkomst. Deze sprekers doen mee aan ons project ‘Verhaal van een vluchteling’. Wel vraagt PAX voor het uitnodigen van een Syrische spreker een bijdrage van 75 euro.

Of één van de studenten die door PAX opgeleid zijn tot ‘nucleaire lobbyist’. Na trainingssessies door onder andere Buitenlandse Zaken en de Universiteit Leiden hebben zij PAX vertegenwoordigd tijdens een conferentie over kernwapens in de VN in Genève. Zij komen tijdens de Vredesweek graag vertellen over de Nobelprijs voor de Vrede en een kernwapenvrije wereld. 

Stuur je aanvraag naar voor een spreker naar vredesweek@paxvoorvrede.nl. Vermeld in je verzoek de gewenste datum, locatie, titel en omschrijving van de bijeenkomst, het aantal bezoekers (minimaal 25) en beschrijf wat er van de spreker wordt verwacht.

Aan het uitnodigen van de PAX sprekers zijn geen kosten verbonden. Wel ben je altijd welkom om een donatie te doen voor het vredeswerk van PAX op bankrekening NL03TRIO0390515000.

 • Marjanne de Haan

  Functie: Programmaleider Vluchtelingen en Migratie

  Kennis: Nederlands en Europees migratiebeleid; migratie/vlucht en mensenrechten; securitisering van migratie; Turkije; EU en Sahel;

  Lees meer
 • Marjolein Wijninckx

  Functie: Programmaleider Midden-Oosten (Syrië en Libanon)

  Kennis: Syrië, Libanon, Jordanië, Midden-Oosten.

  Lees meer
 • Wouter Kolk

  Functie: Campagneleider Bloedkolencampagne

  Kennis: Bedrijven & mensenrechten, campagnes, Colombia.

  Lees meer
 • Hugo van Halder

  Functie: Programmamedewerker Humanitaire Ontwapening

  Kennis: Ontwapening, Explosieve wapens in bevolkte gebieden (EWIPA)

  Lees meer
 • Evert-Jan Grit

  Functie: Programmaleider Syrië

  Kennis: Syrië, scholenproject ‘Lessen in Vrede’ in Aleppo, jongeren en activisme in het Midden-Oosten.

  Lees meer
 • Kathelijne Schenkel

  Functie: Programmaleider Zuid-Soedan

  Kennis: Zuid-Soedan, olie-industrie, bedrijven en conflict, maatschappelijk verantwoord ondernemen, lobby en onderzoek.

  Lees meer
 • Selma Oostwaard

  Functie: Programmamedewerker Humanitaire Ontwapening

  Kennis: Campagnevoeren tegen kernwapens, nucleaire ontwapening, humanitaire ontwapening

  Lees meer
 • Guido de Graaf Bierbrauwer

  Functie: Programmaleider Peace Activism 2.0

  Kennis: Nieuwe vormen van (vredes)activisme, zowel online als offline, geweldloos verzet en volksrevoluties (Servië, Georgië, Oekraïne, Egypte, Tunesië). Daarnaast kennis van Oost-Europa: Armenië, Azerbeidzjan en Georgië en de niet-erkende gebieden Zuid-Ossetië e

  Lees meer
 • Thirsa de Vries

  Functie: Programmaleider Irak

  Kennis: Irak, etnische en religieuze minderheden in het Midden- Oosten, sektarisme, ISIS, gender en conflict, politie, maatschappelijk middenveld en democratisering.

  Lees meer
 • Pim Gerritsen

  Functie: Programmamedewerker Peace Activism 2.0/Midden-Oosten

  Kennis: Nieuwe vormen van activisme, vredesactivisme in het Midden-Oosten.

  Lees meer
 • Anke Kluppels

  Functie: Programmaleider Gender, vrede, veiligheid

  Kennis: Gender, vrede en veiligheid, vrouwenrechten, (vrouwen) activisme, Hoorn van Afrika, Zuid-Soedan, UNSCR 1325.

  Lees meer
 • Frank Slijper

  Functie: Programmaleider Wapenhandel

  Kennis: Wapenhandel en -industrie en het gebruik van wapens in conflicten. Volgt ontwikkelingen in de wapentechnologie op de voet.

  Lees meer
 • Cinta Depondt

  Functie: Programmaleider Oost-Europa en Eurazië

  Kennis: Mediatie, dialoogprocessen, polarisatie, geweldloze communicatie, voormalige Sovjet-Unie (Oekraïne, Rusland, Zuidelijke Kaukasus), niet-erkende gebieden

  Lees meer
 • Pritha Belle

  Functie: Programma medewerker Zuid Soedan

  Kennis: Zuid-Soedan, conflict transformation, dealing with the past, gender, veiligheid en lokaal vredeswerk

  Lees meer
 • Dion van den Berg

  Functie: Beleidsadviseur

  Kennis: Lokaal vredeswerk in Nederland, de geschiedenis van de Nederlandse vredesbeweging, interreligieuze dialoog, democratisering, vredeswerk in Srebrenica, Oekraïne, Syrië, Congo en Zuid-Soedan.

  Lees meer
 • Sara Ketelaar

  Functie: Programmaleider grensgebied tussen Zuid-Soedan/ Oeganda/ Kenia

  Kennis: Lokale vredesprocessen tussen nomadische groepen, grensgebied Zuid-Soedan, Kenia, Oeganda, Kuron vredesdorp (Zuid-Soedan)

  Lees meer
 • Wilbert van der Zeijden

  Functie: Programmaleider Veiligheid en Defensie

  Kennis: bescherming van burgers in conflictgebieden, Europese veiligheid, de NAVO, kernwapens, toxische effecten van oorlog, internationale militaire infrastructuur.

  Lees meer
 • Madelon Grant

  Functie: Coördinator Ambassades van Vrede

  Kennis: Christelijke migrantengemeenschappen in Nederland en hun kerken.

  Lees meer
 • Annemarieke Hollanders

  Functie: Beleidsmedewerker Identiteit

  Kennis: Religie en samenleving, kerkelijke relaties.

  Lees meer
 • Vincent Vrijhoef

  Functie: Programmamedewerker Irak

  Kennis: sjiitische islam, islam in West-Europa, Irak, Libanon, intrareligieuze dialoog, radicalisering en polarisatie.

  Lees meer
 • Mathieu Hermans

  Functie: Stafmedewerker Veiligheid

  Kennis: Midden-Oosten, Kaukasus, Balkan, West-Afrika, onderhandelings- en dialoogprocessen.

  Lees meer
 • Pieter Dronkers

  Functie: Programmaleider Israël-Palestina

  Kennis: Israël, Palestina, religie en conflict, dialoogprocessen.

  Lees meer
 • Elske van Gorkum

  Functie: Programmaleider DR Congo

  Kennis: Centraal- Afrika, vredesopbouw, pleitbezorging en beleidsbeïnvloeding van onderaf

  Lees meer
 • Maaike Beenes

  Functie: Programmamedewerker Humanitaire Ontwapening

  Kennis: kernwapens, clustermunitie, financiële sector & controversiële wapens, verantwoord investeren, ontwapening, Verenigde Naties.

  Lees meer
 • Helma Maas

  Functie: Communicatieadviseur

  Kennis: Communicatie en persvoorlichting binnen de internationale samenwerking

  Lees meer
 • Edwin Ruigrok

  Functie: Beleidsmedewerker Identiteit

  Kennis: Religie en samenleving, kerkelijke relaties.

  Lees meer
 • Sander Otten

  Functie: Programmamedewerker Colombia

  Kennis: Latijns Amerikaanse politiek en sociale bewegingen, mijnbouw, inheemse volkeren.

  Lees meer
 • Jelena Sporin

  Functie: Programmamedewerker Hoorn van Afrika

  Kennis: Soedan, de Nuba Mountains, lokale vredesopbouw.

  Lees meer
 • Anton Quist

  Functie: Programmamedewerker Bescherming van burgers

  Kennis: Zuid-Soedan, doen van lokaal onderzoek naar veiligheidsbeleving van burgers in conflictgebieden, vredesmissies, samenwerking burgers met militairen

  Lees meer
 • Joris van de Sandt

  Functie: Thematisch Programmaleider Latijns Amerika

  Kennis: Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en mensenrechten; milieuconflicten, rechten van inheemse en Afro-Amerikaanse gemeenschappen, mechanismen ter bevordering van burgerparticipatie in besluitvorming op het gebied van beheer van natuurlijk

  Lees meer
 • Zeljko-Puco Danilovic

  Functie: Programmaleider Balkan

  Kennis: Bosnië en Herzegovina (Srebrenica in het bijzonder), (Zuidwest-) Servië (met name Sandžaken Vojvodina).

  Lees meer
 • Egbert Wesselink

  Functie: Programmaleider Delfstoffen

  Kennis: Delfstoffenwinning, veiligheid en mensenrechten, maatschappelijk verantwoord ondernemen, 'bloedkolen'.

  Lees meer
 • Joost van Puijenbroek

  Functie: Strategisch adviseur

  Kennis: de oorlogen in Centraal-Afrika (met name DR Congo en buurlanden) en in de Sahel (met name Mali en Niger)

  Lees meer
 • Wim Zwijnenburg

  Functie: Beleidsadviseur Inhumane Wapens

  Kennis: wapenhandel, wapenexport, wapenhandelsverdragen, (bewapende) drones in conflicten en verarmd uranium

  Lees meer
 • Helena de Jong

  Functie: Projectmedewerker Protection of Civilians

  Kennis: Beschermen van burgers in conflictgebieden, onderzoeksmethoden om de (veiligheids-)behoeften en percepties van burgers in conflictgebieden in kaart te brengen.

  Lees meer
 • Susi Snyder

  Functie: Programmaleider Kernwapens

  Kennis: de Verenigde Naties, duurzame ontwikkeling, mensenrechten, ontwapening, gender, de NAVO en kernwapens. Let op: Susi spreekt in het Engels.

  Lees meer
 • Nico Plooijer

  Functie: Programmaleider civic space

  Kennis: Zuid-Soedan, Soedan, lokale vredesprocessen, lobby, vredesonderhandelingen, civic space, geweldloos verzet

  Lees meer
 • Simone Remijnse

  Functie: Programmamedewerker Lokaal bestuur en vredesopbouw

  Kennis: Colombia en Zuid-Soedan, conflictbemiddeling, ondersteuning slachtoffers, dialoog, lokaal bestuur in conflictgebied.

  Lees meer
 • Miriam Struyk

  Functie: Directeur Programma's

  Kennis: wapens, human security, humanitaire interventies, internationale verdragen over killer robots, kernwapens, clustermunitie en landmijnen.

  Lees meer