Sprekersbank

Hoe is het om in Syrië, Zuid-Soedan, Irak of elders met lokale activisten aan vrede te werken? Ook dit jaar komen medewerkers van PAX graag naar jouw Ambassade van Vrede om te vertellen over hun vredeswerk. Gedreven en ervaren mensen die de lokale situatie in de verschillende conflictgebieden waar PAX actief is als geen ander kennen. 

Nodig een spreker van PAX uit voor een bijeenkomst in de Vredesweek (16 t/m 24 september 2017). Vermeld in je verzoek de gewenste datum, locatie, titel en omschrijving van de bijeenkomst, aantal bezoekers (minimaal 25) en beschrijf wat er van de spreker wordt verwacht. Stuur je aanvraag naar vredesweek@paxforpeace.nl.

Aan het uitnodigen van de sprekers zijn geen kosten verbonden. Wel ben je altijd welkom om een donatie te doen voor het vredeswerk van PAX op bankrekening NL03TRIO0390515000.

Nodig een Syrische spreker uit
Naast medewerkers van PAX kun je dit jaar ook via het project ‘Het verhaal van de vluchteling’ een Syrische spreker uitnodigen. Met dit project willen we meer kennis over en begrip voor de situatie van vluchtelingen creëren. PAX vond vluchtelingen uit Syrië die bereid zijn om hun verhaal te vertellen. Het is een diverse groep mensen: mannen en vrouwen uit verschillende plaatsen in Syrië. Sommigen zijn al langer in Nederland, anderen wonen nog in een asielzoekerscentrum en spreken alleen Engels. Voor het uitnodigen van een Syrische spreker vraagt PAX een onkostenvergoeding van 75 euro. Dit besteden we aan reiskosten en een kleine vergoeding voor de vluchtelingen die zich geheel vrijwillig inzetten. 

 • Elske van Gorkum

  Functie: Programmaleider DR Congo

  Kennis: Centraal- Afrika, vredesopbouw, pleitbezorging en beleidsbeïnvloeding van onderaf

  Lees meer
 • Annemarieke Hollanders

  Functie: Beleidsmedewerker Identiteit

  Kennis: religie en samenleving, kerkelijke relaties.

  Lees meer
 • Marjolein Wijninckx

  Functie: Programmaleider Midden-Oosten (Syrië en Libanon)

  Kennis: Syrië, Libanon, Jordanië, Midden-Oosten.

  Lees meer
 • Evert-Jan Grit

  Functie: Programmamedewerker Midden-Oosten / campaigner Adopt a Revolution

  Kennis: Syrië, scholenproject ‘Lessen in Vrede’ in Aleppo, jongeren en activisme in het Midden-Oosten.

  Lees meer
 • Jan Jaap van Oosterzee

  Functie: Beleidsadviseur Midden-Oosten

  Kennis: Syrië, Irak en Israël/Palestina, mensenrechtenschendingen en democratisering in Arabische landen, religieuze en etnische minderheden, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en Europese betrokkenheid bij de Arabische wereld.

  Lees meer
 • Guido de Graaf Bierbrauwer

  Functie: Programmaleider Peace Activism 2.0

  Kennis: Peace Activism 2.0: nieuwe vormen van (vredes)activisme, zowel online als offline, geweldloos verzet en volksrevoluties (Servië, Georgië, Oekraïne, Egypte, Tunesië). Werken met jonge vredesactivisten. Daarnaast kennis van Oost-Europa.

  Lees meer
 • Pim Gerritsen

  Functie: Programmamedewerker Peace Activism 2.0/Midden-Oosten

  Kennis: nieuwe vormen van activisme, vredesactivisme in het Midden-Oosten.

  Lees meer
 • Thirsa de Vries

  Functie: Programmamanager Irak

  Kennis: Irak, etnische en religieuze minderheden in het Midden- Oosten, sektarisme, ISIS, gender en conflict, politie, maatschappelijk middenveld en democratisering.

  Lees meer
 • Sam van Vliet

  Functie: Programmamedewerker Midden-Oosten

  Kennis: Libanon, Syrië, Jemen, Irak, islam, vluchtelingenproblematiek, demografische veranderingen

  Lees meer
 • Mathieu Hermans

  Functie: Stafmedewerker Veiligheid

  Kennis: Midden-Oosten, Kaukasus, Balkan, West-Afrika, onderhandelings- en dialoogprocessen.

  Lees meer
 • Dion van den Berg

  Functie: Beleidsadviseur

  Kennis: lokaal vredeswerk in Nederland, de geschiedenis van de Nederlandse vredesbeweging, interreligieuze dialoog, democratisering, vredeswerk in Srebrenica, Oekraïne, Syrië, Congo en Zuid-Soedan.

  Lees meer
 • Edwin Ruigrok

  Functie: Beleidsmedewerker Identiteit

  Kennis: religie en samenleving, kerkelijke relaties.

  Lees meer
 • Cinta Depondt

  Functie: Programmaleider Oekraïne

  Kennis: mediatie, facilitatie, dialoogprocessen, Oekraïne, Rusland, Zuidelijke Kaukasus, voormalige Sovjet-Unie, (democratische) transitieprocessen en conflict.

  Lees meer
 • Sara Ketelaar

  Functie: Programmaleider Borderlands Zuid-Soedan/ Oeganda/ Kenia

  Kennis: Grensgebied Zuid-Soedan/ Oeganda, Kenia lokale vredesprocessen en community-based peacebuilding, pastoralisten, programma ontwikkeling en vredesnetwerken, peace & sports.

  Lees meer
 • Roos Boer

  Functie: Programmaleider explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden

  Kennis: (explosieve) wapens, landmijnen, clustermunitie, killer robots, civic diplomacy, sociaal verantwoord investeren, campagne voeren.

  Lees meer
 • Sander Otten

  Functie: Programmamedewerker Colombia

  Kennis: Latijns Amerikaanse politiek en sociale bewegingen, mijnbouw, inheemse volkeren.

  Lees meer
 • Marianne Moor

  Functie: Programmaleider Colombia

  Kennis: gewapend conflict en vredesprocessen in Colombia, delfstoffen en conflict, ‘bloedkolen’, vredesinitiatieven inheemse stammen, ontvoeringen.

  Lees meer
 • Kathelijne Schenkel

  Functie: Programmaleider Zuid-Soedan

  Kennis: Zuid-Soedan, olie-industrie, bedrijven en conflict, maatschappelijk verantwoord ondernemen, lobby en onderzoek.

  Lees meer
 • Anke Kluppels

  Functie: Programmaleider Gender, vrede, veiligheid

  Kennis: gender, vrede en veiligheid, vrouwenrechten, (vrouwen) activisme, Hoorn van Afrika, Zuid-Soedan, UNSCR 1325.

  Lees meer
 • Anton Quist

  Functie: Programmamedewerker Bescherming van burgers

  Kennis: Zuid-Soedan, doen van lokaal onderzoek naar veiligheidsbeleving van burgers in conflictgebieden, vredesmissies, samenwerking burgers met militairen

  Lees meer
 • Joris van de Sandt

  Functie: Thematisch Programmaleider Latijns Amerika

  Kennis: internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en mensenrechten; milieuconflicten, rechten van inheemse en Afro-Amerikaanse gemeenschappen, mechanismen ter bevordering van burgerparticipatie in besluitvorming op het gebied van beheer van natuurlijk

  Lees meer
 • Frank Slijper

  Functie: Programmaleider Wapenhandel

  Kennis: wapens, wapenproductie en wapenhandel, killer robots, gebruik van explosieve wapens, beleggingen in wapens, chemische wapens, militaire uitgaven en Europees veiligheidsbeleid.

  Lees meer
 • Selma Oostwaard

  Functie: Programmamedewerker Humanitaire Ontwapening

  Kennis: campagnevoeren tegen kernwapens, humanitaire ontwapening

  Lees meer
 • Suzanne Oosterwijk

  Functie: Programmamedewerker Clustermunitie

  Kennis: clustermunitie, landmijnen, investeringen in clustermunitiebedrijven, Eerlijke Bankwijzer & Eerlijke Verzekeringswijzer.

  Lees meer
 • Zeljko-Puco Danilovic

  Functie: Programmaleider Balkan

  Kennis: Bosnië en Herzegovina (Srebrenica in het bijzonder), (Zuidwest-) Servië (met name Sandžaken Vojvodina).

  Lees meer
 • Hans Rouw

  Functie: Programmaleider bescherming van burgers

  Kennis: veiligheid en ontwapening op lokaal niveau (DR Congo, Colombia, Zuid-Soedan, en Libië) en de bescherming van burgers in gewapend conflict.

  Lees meer
 • Egbert Wesselink

  Functie: Programmaleider Delfstoffen

  Kennis: delfstoffenwinning, veiligheid en mensenrechten, maatschappelijk verantwoord ondernemen, 'bloedkolen'.

  Lees meer
 • Joost van Puijenbroek

  Functie: Strategisch adviseur

  Kennis: DR Congo en buurlandenland, goudwinning, illegale exploitatie van tropisch oerwoud, Afrikaanse Unie.

  Lees meer
 • Nico Plooijer

  Functie: Programmaleider Hoorn van Afrika

  Kennis: Zuid-Soedan, Soedan, lokale vredesprocessen, lobby & advocacy, vredesonderhandelingen.

  Lees meer
 • Simone Remijnse

  Functie: Programmamedewerker Lokaal bestuur en vredesopbouw

  Kennis: Colombia en Zuid-Soedan, conflictbemiddeling, ondersteuning slachtoffers, dialoog, lokaal bestuur in conflictgebied.

  Lees meer
 • Miriam Struyk

  Functie: Strategisch Adviseur

  Kennis: wapens, human security, humanitaire interventies, internationale verdragen over killer robots, kernwapens, clustermunitie en landmijnen.

  Lees meer
 • Susi Snyder

  Functie: Programmaleider Kernwapens

  Kennis: de Verenigde Naties, duurzame ontwikkeling, mensenrechten, ontwapening, gender, de NAVO en kernwapens. Let op: Susi spreekt in het Engels.

  Lees meer
 • Wilbert van der Zeijden

  Functie: Programmaleider Veiligheid en Defensie

  Kennis: bescherming van burgers in conflictgebieden, Europese veiligheid, de NAVO, kernwapens, toxische effecten van oorlog, internationale militaire infrastructuur.

  Lees meer
 • Wim Zwijnenburg

  Functie: Beleidsadviseur Inhumane Wapens

  Kennis: wapenhandel, wapenexport, wapenhandelsverdragen, (bewapende) drones in conflicten en verarmd uranium

  Lees meer