Thema 2020

De groeiende diversiteit in Nederland roept veel reacties op. Nieuwsgierigheid en vreugde, maar ook racisme en angst voor het onbekende. De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan met die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk.

Daarom kiest vredesorganisatie PAX de komende Vredesweek voor het thema 'Vrede verbindt verschil'.


We leven in Nederland al 75 jaar in vrede en vrijheid. Die zijn er niet vanzelf gekomen, en blijven ook niet vanzelf zo bestaan. Volgens sommigen staan vrede en vrijheid in ons land onder druk. Onderzoek wijst uit dat de sociale cohesie afneemt als het aantal mensen met verschillende culturele en etnische achtergronden groter wordt. Het vertrouwen in de buurt neemt af, net als het gevoel van thuiszijn. Gelukkig weten veel mensen dat diversiteit goed kan zijn voor een samenleving, ook al zien ook zij de spanningen die het met zich meebrengt. Die mensen zien verschil als een zegen, dat het een aanvulling kan zijn op jezelf.

Ontmoet elkaar
PAX werkt al vanaf haar ontstaan net na de Tweede Wereldoorlog, aan manieren waarop mensen met verschillende culturen en talen samen kunnen leven. In de periode na de oorlog heet dat verzoening, tussen mensen die tot voor kort vijanden waren. Die verzoening kon er alleen komen door ontmoetingen en gesprekken. Met genoeg tijd om te luisteren naar elkaars verhalen. Hoe echter en oprechter de verhalen, hoe steviger de band die ontstaat. Daarom zoeken we ook in deze tijd naar nieuwe verbintenissen tussen mensen in een land dat heel divers geworden is. Ook nu speelt ontmoeting een cruciale rol, om vertrouwen te vinden en samenleven mogelijk te maken. De Vredesweek is hét moment, om elkaar te ontmoeten. Om te ontdekken wat goed is voor jezelf én voor de ander.


Verhaal dat harten raakt
Het vraagt lef o
m de verschillen op te zoeken. Toen, kort na de oorlog, en nu in 2020. Veel verschillen zijn niet weg te nemen, en dat moeten we ook niet willen. We zijn niet allemaal één, het samenleven in zo’n grote diversiteit schuurt en doet pijn, je moet er misschien zelf iets voor inleveren: je eigen, vertrouwde mening of gewoonten. Het vraagt moed om op te komen voor de ander, die anders is. Vluchtelingen krijgen hier lang niet van iedereen een warm welkom. Vertel dan als gevluchte Syriër maar eens je verhaal op scholen in Nederland. Je moet maar durven. Maar juist op scholen komen jonge mensen samen met allerlei etnische, religieuze, culturele en sociale achtergronden. Dus juist daar komt PAX met het project Verhaal van een vluchteling. En wat blijkt? Vooroordelen, stereotypen en discriminatie nemen duidelijk af. Of zoals een van de vele positieve leerlingen na afloop zei: "Je verhaal heeft mijn hart geraakt, ik wens je veel succes in de toekomst." Vertel verhalen. Vrede verbindt verschil. 

Doe ook mee! 
Hieronder vind je een aantal werkvormen en tips om in de Vredesweek aan de slag te gaan.

Workshop 'Leen een PAX-er'
'Het is vast herkenbaar: het gaat allemaal best aardig, maar de problemen in het land, stad, dorp of in de wijk lijken tegelijkertijd eindeloos. Er valt altijd wel iets te verbeteren. Toch is het vaak maar moeilijk om als enthousiaste groep veranderaars of wereldverbeteraars iets concreets aan te pakken dat voor je gevoel 'zin' heeft. 'Wat kan ik nou / kunnen wij nu helemaal doen, met alles wat er zou moeten gebeuren en met iedereen die hier ook al mee bezig is? Hoe kunnen wij nu van toegevoegde waarde zijn?' 
PAX heeft - mede op basis van ervaringen in conflictgebieden - een model ontwikkeld om in je eigen stad plannen te maken voor een vreedzame samenleving. Leen een PAX-er voor 1 dag, organiseer een workshop, en kijk wat je samen kunt doen. Vraag informatie aan via vredesweek@paxvoorvrede.nl.

Onderwijsmateriaal

Op zoek naar onderwijsmateriaal over vrede? PAX maakt dit jaar zelf geen lesmateriaal maar er zijn genoeg andere organisaties die dat wel doen. Hier vind je verschillende lespakketten, materialen en werkvormen, voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

Om te lezen

'Spiegelreis - Een moslim en een christen op reis door elkaars geloof' - Herman Koetsveld & Enis Odaci. Een boek over de reis langs acht verschillende geloofsgemeenschappen: vier christelijke en vier islamitische. Enis Odaci en Herman Koetsveld vonden elkaar in de overtuiging dat gesprek en ontmoeting de beste medicijnen zijn tegen vooroordelen en angst tussen moslims, christenen en andere groepen. 

Ga in gesprek (werkvormen uit eerdere Vredesweken)
- Werkvorm 'Aan tafel - de smaak van vrede' (download)
Verbinding tussen diverse generaties is niet vanzelfsprekend. Toch hebben jongeren en ouderen elkaar veel te vertellen en te leren. Bij deze maaltijd gaan verschillende generaties met elkaar aan tafel in gesprek over vrede.

- Werkvorm 'Vrede verbindt over grenzen' (download)
Vrede ervaren in onszelf gedurende onze dagelijkse bezigheden, of vrede ervaren als iemand zijn of haar grens aangeeft. Stel je eens voor dat iedereen meer vrede zou ervaren, zouden we dan nog de wapens oppakken? Of pakken we juist de wapens op, omdat we geen vrede krijgen met onze innerlijke strijd of grenzen die we tegenkomen? In deze dialoog onderzoeken we hoe vrede verbindt over grenzen.