Thema 2020

Wat is daar plots een explosie aan solidariteit. Het coronavirus breekt los en vanuit alle hoeken van de samenleving wordt de gemeenschapszin zichtbaar, hoorbaar. Spandoeken, applaus en simultaan luidende kerkklokken. Invoelende toespraken van de leiders van het land en die extra tas met boodschappen voor de buurvrouw. Initiatieven die plaatselijke kleine ondernemers door de storm moeten helpen. Ook worden de al bestaande verschillen nog duidelijker, bij de voedselbank en bij het meisje dat veel liever naar school gaat dan in haar ontwrichtende thuissituatie te moeten zijn. Het verschil in toegang tot zorg, tussen ons hier en al die vluchtelingen daar, ver weg.

En juist over verschil gaat de Vredesweek van 2020. Voordat deze crisis er was, schreven we een tekst bij het thema van dit jaar. Die begint zo: “De groeiende diversiteit in Nederland roept veel reacties op. Nieuwsgierigheid en vreugde, maar ook racisme en angst voor het onbekende. De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan met die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. Daarom kiest vredesorganisatie PAX de komende Vredesweek voor het thema 'Vrede verbindt verschil'.”


Wij zagen zaken in de Nederlandse samenleving die ons verontrustten, onderzoekers bewezen het met onderzoeken: Sociale cohesie neemt af als het aantal mensen met verschillende culturele en etnische achtergronden groter wordt. Ook al staat ons hoofd er nu misschien niet naar, dat kunnen we niet wegdenken. Is door de coronacrisis en alle gevolgen ervan het thema dat we samen met de Ambassades van Vrede kozen achterhaald, of ongepast? Nee! Wat al in de samenleving zat, is uitvergroot.  Juist nu blijkt hoe belangrijk saamhorigheid is, hoe vitaal vrede moet zijn. En dat is precies waar we samen met duizenden mensen in Nederland aan werken. Hoe belangrijk het is dat mensen elkaar bijstaan én dat verschillen er mogen zijn.

Niet vanzelf
De solidariteit die nu, we schrijven dit de dagen voor Pasen, in Nederland weerklinkt, is hopelijk blijvend én groter dan het mooie gebaar van een applaus. Wellicht blijkt het virus een gezamenlijke vijand die ervoor zorgt dat mensen zich meer één voelen. Dat we beter begrijpen hoe mensen zich voelen die moeten vluchten en zo hun familie niet meer kunnen zien. Hoe het ook uitpakt, we moeten altijd blijven werken aan solidariteit. We leven in Nederland al 75 jaar in vrede en vrijheid. Die zijn er niet vanzelf gekomen, en blijven ook niet vanzelf zo bestaan. En ja, er zijn spanningen in de samenleving, weerspiegelt in het politiek landschap. Maar gelukkig weten veel mensen dat diversiteit goed kan zijn voor een samenleving, ook al zien ze de frictie die het met zich meebrengt. Mensen die verschil zien als een zegen, een aanvulling op zichzelf.

Nieuwe verbintenissen
Het vraagt lef om de verschillen op te zoeken. Veel verschillen zijn niet weg te nemen, en dat moeten we ook niet willen. We zijn niet allemaal één, het samenleven in zo’n grote diversiteit schuurt en doet pijn, je moet er misschien zelf iets voor inleveren: je eigen, vertrouwde mening of gewoonten. Het vraagt moed om op te komen voor de ander, die anders is. PAX werkt al vanaf haar ontstaan net na de Tweede Wereldoorlog, aan manieren waarop mensen met verschillende culturen en talen samen kunnen leven. In de periode na de oorlog heet dat verzoening, tussen mensen die tot voor kort vijanden waren. Die verzoening kon er alleen komen door ontmoetingen en gesprekken. Met genoeg tijd om te luisteren naar elkaars verhalen. Hoe echter en oprechter de verhalen, hoe steviger de band die ontstaat. Daarom zoeken we ook in deze tijd naar nieuwe verbintenissen tussen mensen in een land dat heel divers geworden is. Ook nu speelt ontmoeting een cruciale rol, om vertrouwen te vinden en samenleven mogelijk te maken

De Vredesweek is hét moment om elkaar te ontmoeten. Om te ontdekken wat goed is voor jezelf én voor de ander. Zelfs als we misschien niet in grote groepen bij elkaar kunnen komen vanwege het coronavirus, juist dan. Vrede verbindt verschil. Vrede verbindt ons met alle anderen, met elkaar.

Doe ook mee! Wil je met het thema aan de slag?

  • Lees hier de verdiepingstekst over dit thema.
  • Organiseer een (online) dialoog over dit thema.
  • Doe op 1 juli mee met de online training 'hoe begeleid je een (online) dialoog' (aanmelden via vredesweek@paxforpeace.nl) 
  • Materialen en suggesties voor vieringen vind je in de webshop.
  • Suggesties voor activiteiten vind je in de activiteitenbank (binnenkort aangevuld met tips die corona-proof zijn!).
  • Zoek je activiteiten voor kinderen? Bekijk dan eens het onderwijsmateriaal Verder lezen?

'Spiegelreis - Een moslim en een christen op reis door elkaars geloof' - Herman Koetsveld & Enis Odaci. Een boek over de reis langs acht verschillende geloofsgemeenschappen: vier christelijke en vier islamitische. Enis Odaci en Herman Koetsveld vonden elkaar in de overtuiging dat gesprek en ontmoeting de beste medicijnen zijn tegen vooroordelen en angst tussen moslims, christenen en andere groepen.